Middels een verwijzing van je huisarts wordt er in principe binnen één week contact met je opgenomen om een afspraak te maken voor een eerste gesprek.

Tijdens dit gesprek wordt besproken van welke klachten je last hebt en welke verwachtingen je hebt van de therapie.

 

Daarna volgt er een tweede gesprek, een adviesgesprek. Daarin bespreken we de conclusie van de intake en de diagnose(s). Het vaststellen van een diagnose is noodzakelijk om in aanmerking te komen voor vergoede zorg. Daarnaast bespreken we welke behandeling het meest passend voor je is. We maken afspraken over de geschatte duur van de behandeling en de frequentie van de afspraken. Dit alles wordt vastgelegd in je behandelplan, waarbij het uiteraard belangrijk is, dat we het samen eens zijn over de gemaakte afspraken. Mocht er na de intake geconcludeerd worden dat er geen passende behandeling geboden kan worden, dan zal ook dat besproken worden en zal er meegedacht worden welke vorm van hulp meer aangewezen lijkt en waar je die eventueel kunt krijgen.

 

Als het behandelplan akkoord is, kan de behandeling van start gaan. De gesprekken duren 45 minuten en de frequentie van de gesprekken is afhankelijk van wat past en nodig is. Meestal is eenmaal per twee weken gebruikelijk.  

 

 

Er dient sprake te zijn van een DSM-5 diagnose, om in aanmerking te komen voor vergoeding door de zorgverzekeraar.

 

Murphy’s Law Psychology heeft geen contracten met zorgverzekeraars en valt onder de ongecontracteerde ofwel restitutiezorg.

 

De meeste psychologische behandelingen vallen onder het basispakket van je verzekering, echter de hoogte van de vergoeding hangt af van je verzekering en je polis. Murphy’s Law psychology adviseert een restitutiepolis, waarbij de behandeling doorgaans volledig vergoed wordt (met uitzondering van het eigen risico). Indien je geen restitutiepolis hebt kan er sprake zijn van een eigen bijdrage (naast het eigen risico). 

 

 

 

 

Een deel van de klachten/problemen is vanaf 2014 wettelijk uitgesloten van vergoeding.
Te denken valt aan onder andere aanpassingsstoornissen, seksuele stoornissen, slaapstoornissen, arbeidsgerelateerde problemen of partner-relatieproblemen.

Als je behandelt wil worden voor problemen die niet vergoed worden, hanteert Murphy’s Law Psychology het door de Nederlandse Zorg Autoriteit voor 2022 vastgestelde tarief van €128,40 per behandelsessie van 45 minuten en €151,07 per diagnostieksessie van 45 minuten.

NB! Afmelding dient minimaal 24 uur van te voren te gebeuren door per mail of telefonisch contact op te nemen met de praktijk. Wanneer dit niet gebeurd brengt Murphy’s Law Psychology je 64,20 in rekening bij een behandelsessie en 75,50 bij een diagnostiekconsult. Je krijgt hiervoor een factuur thuisgestuurd die binnen 30 dagen betaald dient te worden. Deze kosten kunnen niet gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar.