Middels een verwijzing van je huisarts wordt er in principe binnen één week contact met je opgenomen om een afspraak te maken voor een eerste gesprek.

Tijdens dit gesprek wordt besproken van welke klachten je last hebt en welke verwachtingen je hebt van de therapie.

 

Daarna volgt er een tweede gesprek, een adviesgesprek. Daarin bespreken we de conclusie van de intake en de diagnose(s). Het vaststellen van een diagnose is noodzakelijk om in aanmerking te komen voor vergoede zorg. Daarnaast bespreken we welke behandeling het meest passend voor je is. We maken afspraken over de geschatte duur van de behandeling en de frequentie van de afspraken. Dit alles wordt vastgelegd in je behandelplan, waarbij het uiteraard belangrijk is, dat we het samen eens zijn over de gemaakte afspraken. Mocht er na de intake geconcludeerd worden dat er geen passende behandeling geboden kan worden, dan zal ook dat besproken worden en zal er meegedacht worden welke vorm van hulp meer aangewezen lijkt en waar je die eventueel kunt krijgen.

 

Als het behandelplan akkoord is, kan de behandeling van start gaan. De gesprekken duren 45 minuten en de frequentie van de gesprekken is afhankelijk van wat past en nodig is. Meestal is eenmaal per twee weken gebruikelijk.  

 

 

Er dient sprake te zijn van een DSM-5 diagnose en een zorgvraagtypering, om in aanmerking te komen voor een vergoeding door de zorgverzekeraar. Sinds 2022 bestaat het zorgvraagmodel, waarbij alle directe tijd (face-to-face contacten, telefonische contacten, online contacten en contacten per mail) en overleggen met derden in rekening gebracht wordt.

 

In 2024 is het door de Nederlandse Zorg Autoriteit vastgestelde tarief €135,89 per behandelsessie van 45 minuten en €183,44 per diagnostieksessie van 60 minuten.

Er wordt maandelijks gedeclareerd.

 

Murphy’s Law Psychology heeft, op DSW Zorgverzekeraar na,  geen contracten met zorgverzekeraars en valt onder de ongecontracteerde zorg ofwel restitutiezorg.

De meeste psychologische behandelingen vallen onder het basispakket van je verzekering, echter de hoogte van de vergoeding hangt af van je verzekering en je polis. Murphy’s Law Psychology adviseert een restitutiepolis, waarbij de behandeling doorgaans volledig vergoed wordt (met uitzondering van het eigen risico). Indien je geen restitutiepolis hebt is er sprake van een eigen bijdrage (naast het eigen risico).

 

In 2024 bieden de volgende verzekeraars een restitutiepolis aan waarbij de behandeling volledig wordt vergoed:

Aevitae (Eucare) Vrije Keuze

ASR Eigen keuze

Menzis Basis Vrij

NB! Afmelding dient minimaal 24 uur van te voren te gebeuren door per mail of telefonisch contact op te nemen met de praktijk. Wanneer dit niet gebeurd brengt Murphy’s Law Psychology67,95 in rekening bij een behandelsessie van 45 minuten en 91,72 bij een diagnostiekconsult van 60 minuten. Je krijgt hiervoor een factuur toegestuurd, welke niet gedeclareerd kan worden bij de zorgverzekeraar.