Bij Murphy’s Law Psychology kun je onder andere terecht wanneer je last hebt van een sombere stemming, angsten, trauma’s, onverwerkt verdriet, gevoelens van minderwaardigheid, problemen met omgang met anderen, verslavingsproblematiek & preventie, levensvragen en seksuele vraagstukken.

Relatietherapie (ook aangaande alternatievere relatievormen zoals relatie-anarchie of polyamorie) behoort eveneens tot de mogelijkheden. 

 

De behandeling vindt in principe individueel plaats. Soms kan het echter ook zinvol zijn om één of meer gesprekken samen met een partner te voeren. Zodat diens visie en ervaringen ook bij de therapie betrokken kan worden.

 

Inhoudelijk wordt er gebruik gemaakt van bewezen effectieve vormen van therapie. Murphy’s Law Psychology hanteert een integratieve benadering. Hierbij wordt er onder andere gebruik gemaakt van cognitieve (gedrags-)therapeutische elementen, schemagerichte elementen, cliëntgerichte elementen en EMDR (eyemovement desensitization and reprocessing).

 

Het doel is om een op de individuele patiënt aangepaste behandeling aan te bieden om zo de psychische klachten te verminderen.