Middels een verwijzing van je huisarts wordt er in principe binnen één week contact met je opgenomen om een afspraak te maken voor een eerste gesprek.

Via a reference from your practitioner I will contact you within a couple of weeks for a first appointment. During this appointment we will discuss your problems and your expectations for therapy. After that, a second appointment will be made, in which we discuss the conclusion of the intake, my advice for treatment and the diagnosis. A diagnosis is necessary for reimbursed care. We will discuss approximately how long treatment will take and how often we meet. All of this will be summarized in a treatment plan. If treatment within my practice is not fitting for your problems, we will discuss which help is more appropriate for you and where to get it. After this, treatment will start. Appointments will take approximately 45 minutes and usually take place every two weeks, depending on what is most suitable.

 

Daarna volgt er een tweede gesprek, een adviesgesprek. Daarin bespreken we de conclusie van de intake en de diagnose(s). Het vaststellen van een diagnose is noodzakelijk om in aanmerking te komen voor vergoede zorg. Daarnaast bespreken we welke behandeling het meest passend voor je is. We maken afspraken over de geschatte duur van de behandeling en de frequentie van de afspraken. Dit alles wordt vastgelegd in je behandelplan, waarbij het uiteraard belangrijk is, dat we het samen eens zijn over de gemaakte afspraken. Mocht er na de intake geconcludeerd worden dat er geen passende behandeling geboden kan worden, dan zal ook dat besproken worden en zal er meegedacht worden welke vorm van hulp meer aangewezen lijkt en waar je die eventueel kunt krijgen.

 

Als het behandelplan akkoord is, kan de behandeling van start gaan. De gesprekken duren 45 minuten en de frequentie van de gesprekken is afhankelijk van wat past en nodig is. Meestal is eenmaal per twee weken gebruikelijk.  

 

 

A diagnosis is necessary, to get the treatment reimbursed from your health insurance. Murphy’s Law Psychology does not have any contracts with health insurance companies, but falls under the restitution care. This means, that not all costs of the treatment will be covered by your health insurance, depending on your insurance policy. Murphy’s Law Psychology advices a restitution policy, which usually fully covers the costs of treatment (with the exception of your compulsory deductible). When you don’t have a restitution policy, contribution (next to the compulsory deductible) is needed to cover all the costs.

 

Murphy’s Law Psychology heeft geen contracten met zorgverzekeraars en valt onder de ongecontracteerde ofwel restitutiezorg.

 

De meeste psychologische behandelingen vallen onder het basispakket van je verzekering, echter de hoogte van de vergoeding hangt af van je verzekering en je polis. Murphy’s Law psychology adviseert een restitutiepolis, waarbij de behandeling doorgaans volledig vergoed wordt (met uitzondering van het eigen risico). Indien je geen restitutiepolis hebt kan er sprake zijn van een eigen bijdrage (naast het eigen risico). 

 

 

 

 

Een deel van de klachten/problemen is vanaf 2014 wettelijk uitgesloten van vergoeding.
Te denken valt aan onder andere aanpassingsstoornissen, seksuele stoornissen, slaapstoornissen, arbeidsgerelateerde problemen of partner-relatieproblemen.

 

Unfortunately, not all problems/diagnoses are covered by your health insurance. For instance, adjustment disorders, sexual disfunctions, sleep disorders, work related problems or relationship problems. When you want to be treaded for problems not covered by your health insurance, Murphy’s Law Psychology applies the fixed rates by the Dutch Healthcare Authority of €120,99 per session of 45 minutes.

NB! Afmelding dient minimaal 24 uur van te voren te gebeuren door per mail of telefonisch contact op te nemen met de praktijk. Wanneer dit niet gebeurd brengt Murphy’s Law Psychology je 57,00 Please note: Cancellation needs to happen at least 24 hours beforehand, either by mail of phone. When this requirement isn’t met, Murphy’s Law Psychology is forced to charge you €57,00. It is not possible to get this reimbursed by your health insurance. 

en_USEnglish