Het behandelproces verloopt volgens een aantal fasen.

Allereerst is een verwijzing van de huisarts noodzakelijk om een behandeltraject op te kunnen starten. Dit is nodig om de behandelkosten vergoed te krijgen door je zorgverzekeraar. Vervolgens kun je je aanmelden via het aanmeldformulier op deze website. Hierna wordt een intakegesprek gepland, waar we samen uitgebreid bij de klachten en de instandhouding hiervan zullen stilstaan.

Verder staan we onder andere ook nog stil bij je hulpvraag en de verwachtingen van de therapie. 

 

Als het beeld compleet is zal er een adviesgesprek volgen waarin de conclusie van de intake en de diagnose(s) besproken zullen worden. Het vaststellen van een diagnose is noodzakelijk om in aanmerking te komen voor vergoede zorg. Daarnaast zal besproken worden welke behandeling in jou geval het meest passend is. We zullen afspraken maken over de geschatte duur van de behandeling en de frequentie van de afspraken. Dit alles leggen we vast in een behandelplan, waarbij het uiteraard erg belangrijk is dat we het samen eens zijn over de gemaakte afspraken. Mocht er na de intake geconcludeerd worden dat wij geen passende behandeling kunnen bieden dan zal ook dat besproken worden en zullen we, meedenken welke vorm van hulp meer aangewezen lijkt en waar je die eventueel kunt krijgen.

 

Nadat we beiden akkoord zijn gegaan met het behandelplan kan de behandeling van start gaan. De gesprekken duren 45 minuten en de frequentie van de gesprekken is afhankelijk van wat past en nodig is. Meestal is eenmaal per week of eenmaal per twee weken gebruikelijk.  

 

Wachttijd

Er is momenteel geen wachttijd. Binnen een week zal er contact opgenomen worden om een intakegesprek in te plannen.